eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.790

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 521-522
Nummer: 790


<-Forrige . Indhold . Næste->

790.

15 Jan. 1698.

Om en Kollekt til de Fattige.

Bevilling oc anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi allernaadigst komme udi erfaring, hvorleedis de ordinarie midler oc indkomster, som ere

VII s.521

lagde til de fattige lemmers ophold udi Børnehuuset paa Christianshafn oc Pæsthuuset uden for Vester port, ei nær skal kunde forslaa til at underholde saa stor een mengde fattige, som daglig dags jo meere oc meere tiltager oc fra gaderne her i staden did ind føris, hvor udover det skal vere at befrygte, at fornefnte fattige husis capitaler, hvis icke itide meere indkomster dertil vorder lagt, skulle omsider af høynødvendighed maatte vorde angreben oc fortæret, da, paa det saa christeligt et verk, som til Guds ære oc de fattigis underholding er indrettet, fremdeelis kand vedblive oc indkomsterne noget meere vorde forbedrede, have vi allernaadigst for got befunden at anordne oc bevilge, saasom vi oc hermed allernaadigst anordner oc bevilger, at os elskelige voris tilforordnede directeurer over bemelte Børnehuus oc Pæsthuuss maa indrette ny collect bøger til een godvillig gavis indsamling oc dermed lade anmode alle oc een hver af jndvaanerne her udi voris etc. Kiøbenhafn saavelsom oc Christianshafn, at een hver sig for noget vist aarlig til bemelte fattige huusis vedligeholdelse i fornefnte bøger indskriver oc samme udlovede summer til de af directeurerne foresatte terminer rigtig erlegger oc betaler. Hvorimod de, som sig udi forige collectbøger haver indtegnet, gandske skal vere fri oc forskaanede for hvis, de derudi haver udlovet, oc derfor i alle maader kravisløs holdis. Oc ville vi hermed alle voris kiere oc tro undersaatter her udi staden oc Christianshafn allernaadigst oc alvorligen have anbefalet oc formanet, at een hver af dem effter sin christendoms pligt oc voris allernaadigste formodende lader sig paa ansøgning finde villig oc gafmild at meddeele de fattige noget vist aarlig til forskrevne brug effter en hvers efne oc vilkaar, oc som sligt geraader den allerhøyeste Gud til ære, saa ville vi derudi tage een allernaadigste velbehag. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigst kand vide at rette oc forholde. Givet etc. Hafniæ dend 15 januarij anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 18-19.

VII s.522

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 20:01:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top