eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.787

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 520-521
Nummer: 787


<-Forrige . Indhold . Næste->

787.

27 Nov. 1697.

Om Bekostningerne paa Vragerbroen og Bolværkerne deromkring.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Vi tilskikke dig herhos een fortegnelsze saavel paa, hvis endeel endnu staar tilbage med af deres anpart, som de efter vores allernaadigste befaling, dateret den 29 decembris anno 1696, og det derpaa giorde overslag bør at betale udi de bekostninger, der ere blevne giorte paa Vrager broens indrettelsze her i staden, og de seenist opsatte bullverker langs hen omkring canalen imellem den ny gade ved Veyerhuset og Holmens broe, som paa dem samme penge skyldige bliver, hvis beskaffenhed du deraf selv udførligere kand see og fornemme. Og som de skyldige, ihvorvel dennem regninger derpaa er bleven tilstillet og eenhver siden om betaling anmodet, sig ey endnu dermed haver indfunden, saa er nu hermed vores allernaadigste villie og befaling, at du samme restandtz hos de vedkommende uden videre process ved rettens midler inden nyt aars dag førstkommendes forsvarligen lader inddrive og pengene, eftersom de indkommer, til havne cassens deputerede imod

VII s.520

qvitering levere. Dermed etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ den 27 novembris 1697.

Sæl. Tegn. L. 389-90.

VII s.521

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:52:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top