eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.780

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 518
Nummer: 780


<-Forrige . Indhold . Næste->

780.

23 Okt. 1697.

Om Forbud mod Kornvarers og andre Levnedsmidlers Udførsel.

Hr. Ulrich Friderich Güldenlewe med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst oc bevaagenhed tilforn. Vi tilskicke eder herhos rigtige copier af tvende allerunderdanigste supplicationer, dend eene fra os elschel. præsident, borgemestere oc raad i voris etc. Kiøbenhafn oc dend anden fra de to oc tredive mænd her sammesteds, hvor ved de, formedelst at korn oc proviant, siden seeniste forbud paa dens udførsel blef ophævet, skal allereede vere steegen i een u-formodentlig høy priis, igien allerunderdanigst ansøger, at korns oc proviantz udførsel af vort rige Danmark maatte paa ny forbydes, hvis leilighed j deraf udførligere kand see oc fornemme. Oc er voris etc., at j med hin anden strax til sammen træder, des beskaffenhed med flid overveyer oc os derom eders allerunderdanigste erklæring oc betenkende til videre voris allernaadigste resolution med allerforderligste tilstiller. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 23 octobris anno 1697.

Commissarierne vaare effterskrevne, nemlig hr. stadtholder Guldenlewe, hr. grev Reventlov, hr. baron Juel, hr. geheime raad Moth, hr. geheime raad von Jeszen, hr. geheime raad Harboe oc hr. estats raad Mejer.

Sæl. Tegn. L. 374-75.

VII s.518

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 20:14:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top