eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.778

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 516-517
Nummer: 778


<-Forrige . Indhold . Næste->

778.

9 Okt. 1697.

De Bøder, som hidtil ere tilfaldne Christianshavns Kirke, skulle anvendes til Garnisonskirkens Opførelse.

Johannes Christensen, raadmand j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vi allernaadigst haver resolveret, at der skal opbyggis een ny kirke i voris etc. Kiøbenhafn for gvarnisonen sammesteds, saa er voris etc., at du dig samme kirkes bygning strax antager oc dend effter dend derpaa af os allernaadigst approberet afritzning (som os elskelig hr. Hans Schack til Stoltzenborg, Prolvitz, Blankensee oc Dorn, ridder, voris general lieutenant af infanteriet, commandant i bemelte voris etc. Kiøbenhafn oc citadellet Friderichshavn oc oberste over et regiment til foeds, dig

VII s.516

haver at tilstille) forsvarligen befordrer oc forestaar, til hvilken ende vi allernaadigst haver anbefalet hr. Hans Schack etc. at giøre dig anviisning paa de materialier, som vi dertil allernaadigst haver skienket. Saa ville vi oc allernaadigst, at du hvis pengebøder, som Vor Frelseris kirke i Christianshafn enten i voris høyeste ret eller andensteds, at regne fra 1 iulij sidst afvigt oc indtil 1700 aars udgang, kand blive tilkiendt eller effter voris ordre dertil vorder leverit, skal anvende til at indkiøbe materialier for til forskrevne Gvarnisons kirkes bygning, oc at du behørige regnskab for indtegt oc udgifft i voris Danske cancellie til hvert nyt aar skal indlevere, hvorfra dig effter des befunden rigtighed voris egen allernaadigst qvittantz skal vorde meddeelt. Herhos have vi allernaadigst bevilget, at naar du formedelst forberørte kirkes bygning kand vere j lovlig forfald, du da for at opvarte i raadstuen maa vere fri oc forskaanet oc dog lige ved een af de andre raadmænd nyde din andeel af hvis, der kand falde. Dermed etc. Hafniæ dend 9 octobris anno 1697.

General lieutenant hr. Hans Schach.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Viide maa du, at vi allernaadigst haver befalet os elskelig Johannes Christensen, raadmand i voris etc. Kiøbenhafn, at antage sig dend nye kirkes bygning for garnisonen hersammesteds oc dend efter dend derpaa af os allernaadigst approberet afritzning (som du hannem haver at tilstille) forsvarligen befordre oc forestaa. Thi er voris etc., at du til dend ende giører hannem anviisning paa de materialer, som vi dertil allernaadigst haver skiencket. Dermed etc. Hafniæ dend 9 octobris anno 1697.

Sæl. Tegn. L. 364-66.

VII s.517

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 19:50:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top