eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.770

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 511-512
Nummer: 770


<-Forrige . Indhold . Næste->

770.

14 Avg. 1697.

Forordning om Tiggere.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi u-gierne maa fornemme, hvorleedis eendeel vanartige folk skal understaae sig, tvert imod vores dend 1 may sidst forleden om tiggeris paagribelse allernaadigst udgangne forordning, icke alleeniste at hindre de af os elschelige directeurer over Børnehuuset i Christianshafn anordnede tiennere samt stodder fogderne udj betleris paagribelse, men end oc bemelte Børnehuuses tiennere oc stodderfogderne overlast at giøre oc med hug oc slag ilde begegne, u-anseet vores allernaadigst alvorlige villie oc befaling er, at gaderne over alt her i vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn skal holdis fri oc røddelige for betlere, som, naar de paagribes, i Børnehuuset skal indføris oc der med nødtørfftig føde oc klæder vorde forsiunede oc til arbeid holdte. Da paa det slig hinder oc overlast hereffter kand forekommes, have vi allernaadigst for got befunden at anordne oc befale, som vi oc hermed strengeligen etc., at ingen, hvo det oc vere vil, maa hereffter hindre Børnehuusets tiennere eller stodder-fogderne udj betleris paagribelse. Oc anbefalis hermed i særdeelished alle oc een hver jndvaaneris folch oc tiunde her i staden oc Christianshafn saavelsom oc soldater, baadsmænd oc andre, som bemelte Børnehuusis tiennere eller stodderfogderne hendis at forekomme, at vere dennem, naar begieris, behielpelige under tilbørlig straf, at de betlerne, hvor de antreffes kand, faa paagrebne oc til Børnehuuset henførte. Skulle oc nogen formaste sig til at giøre fornefnte Børnehuuses tiennere eller stodder-fogderne nogen hinder eller overlast i bemelte deris forretninger, da skal vagten over alt hermed anbefalet vere, icke alleeniste strax paa ansøgning at komme dennem til hielp, men end oc de skyldige i arrest tage oc een hver sit rette værneting, hvor hand henhører, overlevere til strafs lidelse til fengsel paa Bremmerholm eller paa kroppen effter sagens beskaffenhed. Hvoreffter alle oc een hver etc. oc for skade tage vare. Oc byde vi hermed oc befale os elschelige præsident, borgemestere oc raad i vores etc. Kiøbenhafn, saa oc alle andre, som denne vores forordning under vort cancellie seigl tilskicket vorder,

VII s.511

at dend paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ dend 14 augusti anno 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 329-30.

VII s.512

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 18:53:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top