eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 506
Nummer: 762


<-Forrige . Indhold . Næste->

762.

12 Juni 1697.

Om en ny Oldermand for Hattemagerne.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vi dend 19 januarij anno 1692 allernaadigst haver bevilget, at Jacob Schalhorn hattemager, som her i stadens arresthuusz skal vere anholden, maatte i hans lifs tid vere oldermand for hattemager lauget her sammesteds, saafremt hand sig ellers derudinden uden retmeszig klage tilbørligen skickede oc forholdte, oc bemelte hattemager laug nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand skal hensidde oc ei vil giøre rigtighed for, hvis hand af lauget haver oppebaaret, i hvorvel laugs artichlerne det tilholder oc j hannem dertil skal have dømt, da have vi effter slig beskaffenhed samt herom allerunderdanigst giorde etc. allernaadigst bevilget, at bemelte hattemager laug maa effter laugs artichlernis indhold udvelge een anden oldermand, som baade effter laugsartichlerne kand betienne lauget, som det sig bør, saavelsom oc fordre rigtighed af fornefnte Jacob Skalhorn for de aaringer, hand lauget som oldermand har betient. Dereffter i eder etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 12 junij anno 1697.

Sæl. Tegn. L. 272-73.

VII s.506

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 18:04:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top