eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.759

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 504-505
Nummer: 759


<-Forrige . Indhold . Næste->

759.

1 Maj 1697.

Et Moratorium forlænges paa 3 Aar.

Jacob Byszing.

C. 5. giøre alle vitterligt, at effter som Jacob Byszing, jndvaaner j Christianshafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage,

VII s.504

hvorleedis det hannem af os paa tre aars tid allernaadigst meddeelte moratorium for hans creditorer nu skal vere forløben, oc i hvor vel hand i samme trende aar de fleeste af sine creditorer skal have afbetalt oc ellers stræbt de øvrige iligemaade at fornøye, saa skal hand dog det ej imidlertiid kunde afsted komme, da have vi effter hans herom allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand endnu paa tre aars tiid, fra dette vores brefs dato at regne, maa vere fri oc forskaanet for alle hans ind- oc udlendiske creditorers kraf oc tiltale, paa det hand desto bedre kand søge dennem effter haanden at contentere. Dog skal hand tilforn stille sin stif børns formyndere nøyagtig forsichring for deris arve-midler, saa de imidlertiid formedelst dette vores bref ei nogen skade hos hannem kunde lide. Oc skal dette vores allernaadigste bref icke befri hannem for at betale hvis vexeler, hand til een eller anden kunde have udgivet, icke heller præjudicere de panthavende eller forhindre, at de eller andre vedkommende deris renter af hvis, som forrentes bør, jo hereffter maa oppebære, som hand oc skal vere pligtig dennem at betale. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers samtlige vedkommende etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 1 may anno 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 289-90.

VII s.505

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 20:07:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top