eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.758

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 504
Nummer: 758


<-Forrige . Indhold . Næste->

758.

24 April 1697.

En falleret Kjøbmand faar endnu 6 Maaneders Lejde.

Jens Hersleb.

C. 5. giøre alle vitterligt, at effter som Jens Herslef, jndvaaner her j vores etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de sex maaneders tiid skal vere forbj, som vi dend 12 may 1696 allernaadigst haver forundt hannem fri oc sicker leide udj for hans creditorers anstrengelse oc molest, oc i hvorvel de fleeste af hans creditorer, baade effter personernis oc gieldens qvantum at regne, skal have forundt hannem frihed for arrest paa hans person, icke dis mindre, saa skal hand dog befrygte sig, at de øvrige hans creditorer, som saadant ej tillige med de fleeste have underskrevet, skulle hannem med arrest anstrenge oc saaleedis hindre, at hand de vedkommende ej med fornøden oplysning oc underretning om hans bøger oc boes tilstand kunde til haande gaa, da have vi effter bemelte Jens Herslebs herom allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hand endnu j sex maaneder fra dette brefs dato at regne maa nyde fri oc sicker leide oc imidlertiid for samtlige hans creditorer frj oc u-molesteret forblive, paa det hand dis bedre kunde søge at treffe een venlig foreening med dennem oc giøre fornøden oplysning oc underretning om hans boes tilstand. Hvoreffter rettens betiente oc andre vedkommende etc. oc hannem i forschrevne sex maaneders tiid ej med nogen arrest at belegge eller j andre maader imod hvis, som forskrevet staar, etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 24 aprilis 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 263-64.

VII s.504

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 20:03:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top