eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.757

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 503-504
Nummer: 757


<-Forrige . Indhold . Næste->

757.

17 April 1697.

Der gives en Kjøbmand 2 Aars Moratorium.

Niels Müller.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Niels Müller, jndvaaner j Christianshafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand af een deel hans creditorer meget hart skal blive forfuldt, hvilke nu strax at betale hannem u-muligt skal falde formedelst dend store skade, hand oc hans broder i disze besverlige krigs tider haver liid j sær ved deris skibe oc goeds, som af de krigende partiers commissfarer skal vere opbragt, hvorfor de ej erstatning skal have bekommet, da have vj effter allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at bemelte Niels Müller maa paa toe aars tiid fra dette brevs dato at regne, udj vore riger oc lande for alle sine ind- oc udlendiske creditorers krav oc tiltale aldeelis vere fri oc forskaanet, paa det hand imidlertiid disbedre kand søge dennem effter haanden at tilfreds stille. Dog skal dette vores bref icke befri

VII s.503

hannem for at betale hvis vexeler, hand til een eller anden kunde have indgivet, icke heller præjudicere de panthavende eller forhindre, at de eller andre vedkommende deris renter, af hvis forrentis bør, jo hereffter maa oppebære, som hand oc skal vere pligtig dennem at betale. Thj forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers samtlige vedkommende hannem etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 17 aprilis anno 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 258-59.

VII s.504

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 19:58:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top