eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.756

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 503
Nummer: 756


<-Forrige . Indhold . Næste->

756.

31 Marts 1697.

Om en Kollekt for Børnehuset.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom ei paatviles, at der jo iblant jndbyggerne her j vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn endnu skal vere mange, som sig gave-milde imod de fattige udi Børnehuuset oc Pæsthuuset skal lade finde, saa er voris etc., at j strax beordrer rodmesterne her i staden oc Christianshafn, at de med visze collect bøger, som eder af os elskelig Claus Rask etc., Hans Voskamp etc. oc Claus Hartvigsen etc. skal blive tilstilte, uden ophold oc forsømmelse gaar omkring, hver i sit qvarteer, huus fra huus, til alle jndbyggerne her sammesteds oc dennem, som sig icke allereede for noget vist aarlig haver ladet tegne, anmoder, at de af een christen kierlighed oc medlidenhed ville betenke de fattige j bemelte Børnehuus oc Pesthuus med noget vist aarlig til deris underholding oc een hver saadan sin christmilde gave oc almisze i dend af forskrevne collect bøger, som hører til det qvarteer, hand boer eller opholder sig udj, med sin egen haand tegne, at hand samme almisze til tvende visze tider om aaret u-feilbar ville betale, oc naar saadan omgang er fuldbyrdet, ville vi allernaadigst, at bøgerne til bemelte Claus Rask, Hans Voskam oc Claus Hartvigsen igien skal leveris. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 31 martij anno 1700(!).

Sæl. Tegn. L. 240-41.

VII s.503

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 19:54:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top