eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.754

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 501-502
Nummer: 754


<-Forrige . Indhold . Næste->

754.

9 Marts 1697.

Privilegium for Sukkerhuset bag Børsen.

Peter Friborg.

C. 5. giøre alle vitterligt, at effter som Peter Friborg, jndvaaner her i vores etc. Kiøbenhafn, for os allerundanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand haver tilforhandlet sig det saa kaldet sucker

VII s.501

huus, beliggende bag Børsen her i staden, med des tilhørende sucker raffinaderieverk, oc at hand samme verk agter hereffter at fortsette, da have vj effter hans herom allerunderdanigst etc. allernaadigst forundt oc givet, saa oc hermed etc. hannem til saadant et nyttigt verks desto bedre fremgang oc conservation efterfølgende privilegier oc friheder, nemlig:

1. Maa oc skal bemelte sucker huus, som til et sucker raffinaderie verk er indrettet, alleene her effter som tilforn vere oc blive et suckerraffinaderie.

2. Skal fornefnte sucker huus hereffter for et manufactur huus ansees, oc saa lenge forskrevne sucker raffinaderie derudj fortsettes, maa oc skal samme huus tillige med dend dertil liggende platz for grundskatter oc jndqvartering allernaadigst vere frj oc forskaanet.

3. Saa maa oc dend mester, som bemelte Peter Friborg til sukker raffinaderiets verk behøver oc bruger, saavelsom arbeids folkene, som hand nu eller her effter dertil kunde behøve at antage, for borgerlig paaleg, tynge oc besværing allernaadigst vere befriede.

4. Maa hvis sucker oc sirup, som i fornefnte sukker raffinaderiehuus giøres, forhandles oc selgis udj store oc smaa partier, dog ei ringere end i tyvepund.

Hvoreffter alle oc een hver vedkommende etc. ej giørendis forbemelte Peter Friborg etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 9 martij 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 244-45.

VII s.502

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 19:44:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top