eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.75

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 55-56
Nummer: 75


<-Forrige . Indhold . Næste->

75.

20 Okt. 1683.

Bestalling for 36 Ligbærere.

C. 5. Kgl. confirmation paa effterschrefne etc. bestalling:

Præsident, borgemestere oc raadmænd vdj dend kongl. residentz oc frj rigs stad Kiøbenhafn giøre hermed alle vitterligt, at vj hafver antaget oc tilordnet, saasom vj oc hermed antager oc tilforordner disse effterschrefne schichelige mænd oc borgere udj dend ofver classe, alle fornemme liig herudj staden at bære, effter Hans Kongl. Majts. allernaadigste om begrafvelserne udgangne forordnings formelding. Hvoreffter alle oc een hver respective, som slig deris tieniste behøfver eller behøfve kunde (ampterne oc laugene undertagen) hafver at rette. Oc er samme mænd oc borgere effterfølgende:

1. Hans Mandius, boende j Lauridz Biørnsens stræde. 2. Christian Jacobssen procurator, boende j Norgis gade. 3. Henrich Storch j Engelen. 4. Søfren Larsen, boende j Admiralgaden udj de Toe Løwer. 5. Temme Temmesen i dend forkeerte welt paa Westergade. 6. Jens Mørch i Friderichsborggaden. 7. Philip Gardtlin udj Friderichsborggaden. 8. Mathias Hansen guldsmed paa Kiøbmager gade. 9. Peder Jensen paa Møndten. 10. Christen Willadsen i Springgaden. 11. Claus Scheel paa Kiøbmager gade. 12. Johan Jørgen Erboe j Friderichsborgsgade. 13. Niels Nielsen i Wildmanden ved Stranden. 14. Steffen

VII s.55

Andersen j Schibet j ste Nicolaj Kirchestræde. 15. Anders Sørensen j Studjstræde. 16. Johan Casparsen j dend Sorte Adelar j Gotters gade. 17. Christian Andersen j det Forgyldte Ancher j Vognmandgaden. 18. Oluf Mogenssen i Badstuestræde. 19. Jørgen Andersen j Studjstrædet. 20. Niels Thomæssen paa Møndten. 21. Mathias Christenssen paa Møndten. 22. Niels Bendssen udj Peter Hvitfeldstræde. 23. Peder Pedersen j Ulchegaden. 24. Lauridz Pedersen j Fiolstræde. 25. Pofvel Erlandsen j Fiolstræde. 26. Jacob Jørgensen j Fiolstræde. 27. Niels Nielsen i Canichstræde. 28. Anders Jacobsen j Kalleboederne. 29. Jens Christensen Ticho i Fiolstræde. 30. Johan Erichsen j Soelen j Schidenstræde. 31. Pofvel Nielsen Bohrhaart j Fiolstræde. 32. Hans Aagesen j Peder Madsens gang. 33. Søfren Søfrensen i Badstustræde. 34. Rasmus Pedersen bogtrycher j Landemerche. 35. Aage Ingemandsen j St. Peders stræde oc 36. Troels Pedersen j Friderichsborggade.

Hvilche forschrefne antagne oc tilforordnede personer dennem udj deris anbetroede forretninger ædrueligen, schicheligen oc sømmelig hafver at anstille oc forrette oc ellers udj alt at rette oc forholde dennem effter høystbemelte allernaadigst udgangne forordning, under straf som vedbør. Oc naar nogen af ofvenschrefne mænd ved døden eller formedelst anden mærchelig hændelse maatte afgaae, da andre schichelige mænd udj deris sted af magistraten at anordnes, paa det denne ofver classe altjd saaleedis kand perpetuere. Des til vidnisbiurd under voris stadz indseigl oc raadstueschrifverens underteignelse. Actum Kiøbenhafn d. 18 october anno 1683. (L. S.) C. P. Helt, raadstuschrifver.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 20 octobris 1683.

Sæl. Reg. XXXIII. 326-28.

VII s.56

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 07:33:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top