eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.747

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 499
Nummer: 747


<-Forrige . Indhold . Næste->

747.

29 Dec. 1696.

Om Bolværkerne mellem Vejerhuset og Holmens Bro.

Hr. Matthias Moth, Ole Rømer, Clausz Rask, raadmand Morten Nielsen oc Bertel Stue.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom vi allernaadigst haver tilladt, at til bulverkerne omkring canalerne her i vores etc. Kiøbenhafn deris reparation oc til de forefaldende udgifters afbetaling maa brugis hafnens midler oc indkomster, oc vi nu af eders til os allerunderdanigst indgifne memorial allernaadigst fornemme, at til vragerbroens indrettelse oc de opsatte bulverker langs hen omkring canalen imellem dend ny gade ved Veyer huuset oc Holmens broe skal i forige aaringer vere medgaaen een anseelig summa penge, saa at nu intet til verkets videre fortsettelse skal vere i forrad, da som vi allernaadigst billigt eragter, at alle de, som imod canalen haver deris huuse oc ejendomme, bør at bekoste oc holde bemelte canals bulvercher ved lige, saaviit deris huuses oc ejendommis fortog strecker sig, hvilket oc af een deel allereede godvilligen skal vere effterkommet, saa er vores etc., at j een hver af proprietarierne til de ejendomme, som fra fornefnte gade ved Veyerhuuset oc til Holmens bro (som deris bolverkers anpart ej endnu skal have betalt) een rigtig regning under eders hænder tilskicker, hvor meget hver for sin anpart bulverk kand tilkomme at betale, oc dend anordning giør, at pengene dereffter med forderligste af hafnens casses deputerede, dig Morten Nielsen oc dig Barthold Stuve, vorder indcaszerede, oc haver j bemelte proprietarier derhosz at forstendige, at de maa nyde dend afgifft, som kand falde af alle dennem, som deris fortog vil bruge, saavelsom skibe, som ved deris bulverker vil anlegge. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 29 decembris 1696.

Sæl. Tegn. L. 191.

VII s.499

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 19:16:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top