eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.743

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 497
Nummer: 743


<-Forrige . Indhold . Næste->

743.

21 Nov. 1696.

Om Tilsyn med Bagerne.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi u-gierne maa fornemme, hvorleedis dend største deel af bagerne her j vores etc. Kiøbenhafn icke skal bage saa dygtigt oc forsvarligt brød til at selge, som det sig bør, u-anseet de offte derom af vores tilforordnede ved politien skal vere advaret, da er vores etc., at du tilholder politie betienterne, at de hver morgen tilig saavel bagerne som kroerskerne besøger oc deris brød saavel af hvede som af rug nøye effterseer, om det af got oc sundt korn er baget, saa oc vel tilred oc forsvarlig baget, saavelsom om det haver sin rette vegt effter dend forordnede taxt, oc i fald at der skulle fattes noget kiendeligt paa enten af deelene, haver du samme brød til Børnehuuset i Christianshafn at confisqvere oc bagerne, hos hvilke forseelserne findes, derforuden paa penge oc ellers i andre maader effter de dennem allernaadigst gifne laugs articlers formelding at straffe. Dereffter du dig etc. oc derover saaleedis at holde, som du agter at tilsvare. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ den 21 novembris 1696.

Sæl. Tegn. L. 166-67.

VII s.497

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 18:59:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top