eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.741

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 496
Nummer: 741


<-Forrige . Indhold . Næste->

741.

10 Nov. 1696.

Om Børnehusets Forbedring.

Directeurerne over Børnehuuset.

C. 3. Vor bevaagenhed tilforn. Viide maa j, at vj udj henseende til, at Etienne de la Fosse, som vi Børnehuuset j Christianshafn oc Pesthuuset her uden for stadens Vester port i forvaltning allernaadigst haver betroed, er een fremmet mand, der icke udj lands lov oc maneer er kyndig, men til det af hannem foretagen verk assistence behøver, allernaadigst haver anbefalet os elschelig Claus Rask etc., Hans Voskam, vores ober kammer tiener, oc Claus Hartvigsen, præsident udj borg-retten oc slotsfoget her paa vort slot Kiøbenhafn, at de icke alleene bemelte Etienne de la Fosse derudinden tilhielp skal komme oc fornefnte Børnehuus oc Pæsthuusz samt de der indeværende og kommende lemmer udj nøye øyesyn tage, baade som det nu forefindes oc hereffter bliver dirigeret, men end oc med hin anden overveye oc betragte, hvorleedis samme Børnehuuses forvaltning best kand settes paa dend foed, at det kand have bestandighed, oc meerbemelte La Fosse tilholde, for det første slige manufacturer at indrette, hvorpaa meest aftrek oc afgang kand haves, oc fornemmelig at der indrettes en velskicket huusholding, saavel for de, der ere friske, som for de syge, med videre, som de kand eragte at geraade til husets oc verkets opkomst oc vedligeholdelse, oc derom tid effter anden giøre os allerunderdanigste relation til videre allernaadigste resolution. Dereffter j eder etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 10 novembris 1696.

Sæl. Tegn. L. 161-62.

VII s.496

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 7 18:53:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top