eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.740

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 495-496
Nummer: 740


<-Forrige . Indhold . Næste->

740.

27 Okt. 1696.

Om Betaling til Vor Frelsers Kirke for de Sognefolk, der blive begravede i Kjøbenhavns Kirker og Taxten for Ringning med Kirkens Klokker.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis de fleeste formuende af meenigheden til Vor Frelseris kirke paa Christianshafn skal forhen formedelst dend ringe leilighed, som udj dend gamle kirke sammesteds skal have veret, have tilforhandlet sig begravelze steder udj kirkerne her j vores etc. Kiøbenhafn oc der ladet deris døde begrave, hvorover dend gamle kirke skal vere bleven saa forarmet, at dens aarlig reparation oc nødvendige udgifter af dends indkomst fast icke skal have kundet bleven betalt, hvilket, om de dend frihed, foruden nogen kiendelse til bemelte Vor Frelseris kirke at give, fremdeelis skulle beholde, ville geraade til dends alt for store skade, da have vi allernaadigst for got befunden at anordne oc befale, saasom vi oc hermed etc., at alle de sognefolch, som til forbemelte Vor Frelseris kirke hører, nemlig bemelte Christianshafns jndvaanere, Børsens, bag Børsen oc derved paa Slotzpladzen, skal effter forige anordning om Christianshafns sogn sig til meerbemelte Vor Frelseris kirke holde oc dend hereffter for deris rette sogne kirke j alle maader kiende. Dog om nogen af dennem ville lade deris døde udj Kiøbenhafn begrave, maa det dennem allernaadigst vere tilladt, naar de betale til offtbemelte Vor Frelseris kirke ald kirkens rettighed ligesaa fuldkommen, som de til kirkerne j Kiøbenhafn betaler, for gravernis aabning oc klockerne effter vores dend 7 novembris anno 1682 derom allernaadigst ud-

VII s.495

gangne forordning, alleene at som Christianshafns kirke udj samme forordning ickun er tillagt ved liig begiengelser at nyde tre rixdaler for alle klockerne, oc der nu omstunder er een temmelig stor klocke foruden de forige, saa at det nu koster mere at ringe end tilforn, saa ville vi oc hermed allernaadigst have paabudet oc anordnet, at hvo, der vil have, at alle klockerne i forberørte Vor Frelseris kirke for deris afdøde skal ringe, skal vere tilforbunden derfor tj rdr. at betale, men med de forige klocker forbliver det ved bemelte forordning. Hvoreffter alle etc., ej giørendis derudj etc., under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 27 octobris 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 184-85.

VII s.496

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 19:40:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top