eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.739

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 494-495
Nummer: 739


<-Forrige . Indhold . Næste->

739.

20 Okt. 1696.

Om Formaning fra Prædikestolene mod Udsættelse af smaa Børn.

Doct. Henrich Borneman.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis her udj vores etc. Kiøbenhafn skal vere meget gemeen oc gængsom, at onde oc selfraadige qvinder oc mødre skal bortlegge eller bortkaste deris eller andris børn fra dem her oc der paa gaderne oc i huusene, saa at de fattiges direc-

VII s.494

teurer oc forstandere paa een gandske kort tiid at regne skal have bekommet een temmelig mengde af slige hitte børn at føde oc underholde, da, paa det slige letsindige folch om lovens straf kunde blive desto kyndigere oc oplyste til afskye for saadan misgierning, er vores etc., at du strax dend anordning giør, at præsterne herudj staden hereffter aarligen, naar i kirkerne af prædickestolene pleyer at oplæses om sabathens helligholdelse oc andet meere, som loven oc vores til dig den 13 junij sidst forleden allernaadigst ergangne befaling angaaende børnefødsel i dølsmaal tilholder, meenighederne denne lovens articul om børns hensettelse eller henkastelse tillige med alvorligen forholder. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 20 octobris 1696.

Sæl. Tegn. L. 150-51.

VII s.495

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 19:36:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top