eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.731

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 490-491
Nummer: 731


<-Forrige . Indhold . Næste->

731.

28 Juli 1696.

Opfordring til at yde frivillige Gaver til Børnehuset.

Doctor Henrich Borneman.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom Etienne de la Fosse udj Børnehuuset paa Christianshafn haver effter dend med hannem oprettede contract forbundet sig til at imodtage icke alleene alle de

VII s.490

fattige, som tigger paa gaderne her i staden oc paa Christianshafn, men end oc alle andre slags fattige folch, saasom krøblinger, item gamle oc svage folch, som ere udygtige til at giøre noget arbeid oc hannem tilføris, hvilket oc allereede saavel skal vere begyndt, at gaderne for betlere merkeligen skal vere bleven frj oc een deel manufacturer i Børnehuuset derved skal vere bleven befordret, mens som iblandt samme fattige findes mange, som skal vere udygtige til arbeid oc hannem fast dagligen fleere deslige tilføris, derimod renterne af Børnehuuszets capitaler til deris oc de andre fattiges underholding icke skal kunde strecke, heldst effterdj bemelte Etienne de la Fosse andre nyttige manufacturer der paa steden med forderligste agter at lade indrette, hvor til oc fleere fattiges arbeide skal behøvis, saa haver vj af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst udlovet at give aarligen een visz penge til dette christelige verks fremtarf oc vedligeholdelse, hvilket exempel een deel af vores ministrer oc betiente haver effterfuldt, som alt udj een dertil forordnet bog er indført. Thj er vores allernaadigste etc., at du strax tilholder præsterne herudj staden oc Christianshafn, at de trende søndage effter hin anden baade til højmesze oc aftensang, naar prædicken er endet, med bevegelige ord formaner deris tilhørere, at de oc af christen medlidenhed ville betenke disze fattige oc lade sig indskrive i bemelte bog for een visz gave oc almisze aarligen til deris underholding oc ellers give der til, hvad een hvers gode villie tilsiger, hvilket, som det er een ting der til Guds ære oc det gemeene beste haver henseende, vi saa meget dis heller allernaadigst vil formode, at een hver effter sin efne oc vilkor sig dertil villig oc medliden lader finde. Dermed etc. Hafniæ dend 28 julij anno 1696.

Sæl. Tegn. L. 117-18.

VII s.491

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 18:47:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top