eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.727

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 489
Nummer: 727


<-Forrige . Indhold . Næste->

727.

30 Juni 1696.

Om Handel med Nürnberger-Varer.

Hr. Conrad greve af Reventlov med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom een deel af laugene her j staden for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over de herværende Nyrenbergske kiøbmænd, at de med deris handel dennem j deris borgerlig næring oc handtering imod de dennem allernaadigst givne laugs articler stor indpas oc afbrek skal giøre, saa er hermed vores allernaadigste villie oc befaling, at j de vedkommende strax for eder lader kalde oc, effter at j begge parters paastaaende imod hin anden med fliid haver hørt oc overveyet, os eders allerunderdanigst betenkende oc forslag under eders hænder skrifftlig tilstiller om et expedient der udinden, hvorleedis j allerunderdanigst formeener, at de sig med hinanden best kunde nære oc dend eene icke dend anden fortrycke oc ruinere. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 30 junij 1696.

Fortegnelse paa dem, som dette bref blef expederet til, nemlig hr. Conrad greve udj Reventlov, hr. Jens Juel, hr. Adam Levin Knuth, hr. Matthias Moth, hr. Thomas Balthazar von Jessen, hr. Jens Harboe, estats raad Hans Nanszen oc estats raad Reinholt Meyer.

Sæl. Tegn. L. 100.

VII s.489

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 18:34:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top