eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.722

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 486-487
Nummer: 722


<-Forrige . Indhold . Næste->

722.

30 Maj 1696.

Løn for Præsten ved Børne- og Pesthuset.

Directeurerne over Børnehuuset i Christianshafn.

C, 5. Vor bevaagenhed tilforn. Vide maa j, at om endskønt vj udj vores til eder dend 3 martij sidstforleden allernaadigst ergangne befaling allernaadigst haver anordnet, at præsten j Børnehuuset paa Christianshafn skulle tillige med forrette tiennisten udj Pesthuuset, oc at dend af Pæsthuuset til præsten ordinerede løn i saa maader skulle afgaa, icke des mindre, effterdj vi nu af eders til os

VII s.486

allerunderdanigst indgifne memorial allernaadigst haver fornommet, at hr. Christopher Dankel, capellan i Christianshafn, som hid indtil schal have betient Børnehuuset, skal formedelst andre hans embedes forretninger have besverget sig, ej at kunde paatage sig tienniste j Pæsthuuset tillige med at forrette, mens allerunderdanigst begiert at maatte baade fra Børnehuuset oc Pæsthuuset blive entlediget. Desligeste skal oc præsten ved Pæsthuuset hr. Lauritz Gram sig have beklaget, ej at skal kunde betienne baade Pæsthuuset oc Børnehuuset for de 63 rdr. 4 Mk., som Børnehuusets præst aarlig er tillagt, have vi effter eders herom allerunderdanigst giorde forslag allernaadigst bevilget, at fornefnte hr. Larsz Gram, som bliver ved at betienne baade Børnehuuset oc Pæsthuuset, maa for saadan hans tienniste foruden fornefnte 63 rdr. 4 Mk. endnu nyde aarlig af Børnehuusets midler 40 rdr. til underholding. Dereffter j eder etc. oc saadan anstalt at giøre, at fornefnte 103 rdr. 4 Mk. vorder hannem aarligen, saalenge hand Børne- oc Pæsthuuset som præst forsvarligen betienner, rigtig betalt. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 30 may 1696.

Sæl. Tegn. L. 78-79.

VII s.487

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 18:16:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top