eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.720

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 485-486
Nummer: 720


<-Forrige . Indhold . Næste->

720.

12 Maj 1696.

En Borger faar Tilladelse til at opholde sig her i 6 Maaneder for at kunne tilfredsstille sine Kreditorer.

Jens Hersleb.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Jens Hersleb, borger oc indvaaner her j vores etc. Kiøbenhafn, som af frygt for sine creditorers anstrengelse skal have veret foraarsaget, sig her fra staden at begive, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis dend største deel af samme hans creditorer skal have samtygt oc tilladt

VII s.485

hannem, frj oc ubehindret for ald tort oc arrest paa hans person, her hidtil staden igien at komme, da have vi effter slig beskaffenhed samt fornefnte Jens Herslebs herom allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at meerbemelte Jens Hersleb maa nyde fri oc sicher leide hid til staden oc her paa sex maaneders tiid af samtlige hans creditorer fri oc u-molesteret forblive, paa det hand imidlertiid desto bedre kand søge at giøre rigtighed med forskrefne sine creditorer oc dennem tilfreds stille, saa oc fornøden underretning om hans boes tilstand give. Dog skal hand tiltengt vere, sig hos magistraten her sammesteds at angive, naar hand hid til stedet kommer, Hvoreffter rettens betiente oc andre vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette oc hannem imidlertiid ei med nogen arrest at belegge eller i andre maader imod hvis, som forskrevet staar, nogen hinder eller etc. under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 12 may anno 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 87-88.

VII s.486

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 17:49:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top