eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.716

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 484
Nummer: 716


<-Forrige . Indhold . Næste->

716.

21 April 1696.

Bevilling paa Moratorium paa Grund af Søskade.

Niels Müller.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Niels Møller, jndvaaner j Christianshafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage, hvorleedis hand formedelst sin erlidte store skade til søes i disze vanskelige krigs tider saaleedis skal vere kommen til agters, at hand nu icke saa hastig oc saa rigtig, som hand gierne vilde, sine creditorer skal kunde fornøye oc tilfreds stille, da have vi effter hans herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hand paa tre maaneders tjd, fra dette vores brefs dato at regne, for alle hans ind- oc udlændiske creditorers krav oc tiltale aldeelis maa vere frj oc forskaanet, paa det hand imidlertjd paa frj foed desto bedre kand søge dennem effter haanden at contentere. Thj byde vj alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers samtlige vedkommende, hannem herimod, efftersom forschrevet staar, at hindre eller udj nogen maade forfang at giøre, under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 21 aprilis anno 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 65.

VII s.484

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 17:36:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top