eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.708

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 475-476
Nummer: 708


<-Forrige . Indhold . Næste->

708.

3 Marts 1696.

Om forskellige Forhold ved Pesthuset.

Directeurerne over Børnehuuszet oc Pesthuuset.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi ved vores dend 15 februarij sidst forleden til eder udgangne befaling allernaadigst haver for got befunden, at Pæsthuuset skal leggis til Børnehuuset oc begge under et af Etienne de la Fosse paa visze vilkor betienis, oc j nu ved eders til os indgifne memorial af dend 21 februarij nest effter allerunderdanigst forspørger eder, hvorleedis hereffter skal forholdes med bemelte Pæsthuuses reparation, item præstens løn, som hid indtil for sin opvartning udj Pæsthuuset samt til viin oc brød skal have nydt aarlig 61 rdr., saa oc angaaende spiise moderens aarlig tillagde genant, nemlig 34 rdr. 4 Mk., barbererens aarlig løn, som skal have veret 50 rdr., oc skriverens 20 rdr., oc hvoraf forschrefne betienters løn oc udgifter skal betalis, saa er vores etc., at Pæsthuusets forfaldende nødvendige reparations bekostning skal hereffter tagis af Børnehuusets midler. Oc ville vi allernaadigst, at Børnehuus-præsten skal tillige med forrette tienniste udj Pæsthuuset, oc dend af Pæsthuuset derfor hid indtil udgifne løn i saa maade at afgaa. Angaaende spisze moderens oc barbererens løn, da afgaar dend iligemaade, efftersom det bemelte Estienne de la Fosse tilkommer omsorg derfor at drage. Oc skal samme casserer, som ved Børnehuuset findis, forrette

VII s.475

hvis ved Pesthuuset kand forefalde at skrive. Herforuden have vi oc effter eders allerunderdanigste ansøgning bevilget, at j af Børnehuusets midler til een oc anden der sammesteds jefnlig forefaldende smaa fornødne udgiffter, som ej saa just udj dend med fornefnte Estienne de la Fosse oprettede contract ere specificerede oc dog hid indtil skal have veret sædvanlige, saaleedis maa dispensere, som i til de fattigis gafn oc nøtte best oc raadeligst eragter. Dereffter j eder etc. oc herom paa behørige steder etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 3 martij anno 1696.

Sæl. Tegn. L. 31-33.

VII s.476

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 5 18:13:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top