eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.704

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 473-474
Nummer: 704


<-Forrige . Indhold . Næste->

704.

4 Feb. 1696.

Alle en Købmands Kreditorer maa nøjes med visse Procent, da den største Del er villig dertil.

Johan Danxst af Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Johan Danx for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis han af frygt for hans creditorers anstrengelse skal for nogen tiid siden have veret foraarsaget her fra vores etc. Kiøbenhafn, hvor hand var boe siddendis, at undvige, oc at dend største deel af hans creditorer skal af hans her effterlatte oc auctionerede midler deris contingent effter proportion af deris fordringer have annammet, allerunderdanigst derfor begierende, at de resterende creditorer, hvis krav sig ei over dend tredie part af dend gandske gield skal kunde beløbe, motte tilholdis, deris contin-

VII s.473

gent i lige maade at imodtage, da have vi effter slig beskaffenhed samt voris om moratoriis allernaadigst udgangne forordnings anledning allernaadigst for got anseet at bevilge oc anordne, saasom vi oc hermed etc., at fornefnte Johan Danxtis creditorer, som sig icke endnu til nogen afslag af deris fordringer hos hannem skal have villet beqvemme, skal hermed tilholden oc forpligtet vere, sig iligemaade at lade nøie for deris fordringer proportionaliter effter det afslag, de andre for hen ommeldte oc fleeste creditorer skrifftlig skal have indgaaet oc consenteret, oc deris betaling paa samme maade som de at antage foruden nogen videre prætension til hannem eller hans arvinger at have. Forbydendis etc. Hafniæ dend 4 februarij anno 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 27-28.

VII s.474

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 5 18:01:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top