eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 471-472
Nummer: 701


<-Forrige . Indhold . Næste->

701.

14 Jan. 1696.

Om Indkrævning af Sprøjte- og Løgtepenge.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vi allernaadigst maa fornemme, at de til brand- oc lygte verkernis underholding her i vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn aarlig bevilgede 5000 rdr. skal nu paa nogen tiid icke alleeniste ej rigtig vere indkommen, men end oc

VII s.471

ey at skulle kunde forslaa til bemelte verkers vedligeholdelse, langt mindre til deris reparation oc forbedring, om noget i een hast forefalt, som ei skulle kunde bie eller opsettes, indtil de ordinerede midler indkom, men strax oc u-forbigiengelig ville giøres, da paa det saa høi fornøden et verk til stadens oc jndvaanernis nytte oc conservation ei af mangel for middel til underholding skal lide nogen afbrek, have vi allernaadigst for got befunden, de forskrevne brug allereede tillagde 5000 rdr. endnu med 500 rdr. aarlig at lade forhøye foruden de 200 rdr., natmandens løn, som lygteskatten effter vores befaling til eder af dend 30 aprilis nest forleden aar er bleven aarlig forhøyet med. Thj er vores allernaadigste villie oc befaling, at j ovenbemelte 500 rdr. paa alle huuse oc gaarde her i staden oc Christianshafn strax lader ligne oc legge oc eder med anstalten til bemelte pengis indfordring, betaling oc rigtighed effter vores til eder dend 13 martij anno 1694 allernaadigst ergangne befaling oc paa samme maade, som med de aarlig bevilgede 5000 rdlr. hid indtil skeete er, allerunderdanigst retter oc forholder, saa at brand- oc lygte verkerne hereffter aarlig oc udj alt 5500 rdr. til deris underholding oc vedligeholdelse rigtig kand nyde oc bekomme. Dermed etc. Hafniæ dend 14 ianuarij anno 1696.

Sæl. Tegn. L. 6-7.

VII s.472

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 5 16:48:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top