eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.7

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 4-5
Nummer: 7


<-Forrige . Indhold . Næste->

7.

4 Maj 1682.

Om Nedgravning af Aadsler.

Magistraten i Kjøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Woris allernaadigste villie oc befaling er, at j nat manden her j staden tilholder, ved sine folch her

VII s.4

udj Kjøbenhafns amt udj jorden at lade nedkaste hvis døde aadtzler, som sammestedtz oc j synderlighed ved konge- eller almindelig veye saavelsom j landsbyerne findis, naar dertil fornøden grafver tilforn af bønderne ere giorte. Oc naar de nedkaste ere, hafver bemelte natmands folch samme grafver igien self med jord at opfylde oc tæt giøre, saa ingen stanch deraf foraarsages, oc som hand vil forsvare. Desligeste hafver fornefnte nat mand ved sine folch at lade nedtage oc begrafve dend tiufs legome, som henger j Smørum herritz rettersted, oc dertil fornøden graf self lader grafve. Hvilchet forschrefne udj alt, saavit konge- oc lande vejen angaar, inden løfverdag afften schal være forettet, oc resten strax effter j tilkommende vge, saa fremt hand iche ville straffis uden ald naade som vedbør. Dermed etc. Hafniæ d. 4 may 1682.

Sæl. Tegn. XLIII. 376.

VII s.5

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 2 19:41:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top