eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.690

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 458-459
Nummer: 690


<-Forrige . Indhold . Næste->

690.

14 Sept. 1695.

Alle Tiggere skulle føres til Børnehuset.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi dend 11 may sidstforleden allernaadigst haver befalet dig at have flittig oc nøye indseende med, at gaderne oc det publique altiid oc over alt her udj staden oc paa Christianshafn for betlere blef befriet oc reenholden, oc til dend ende alvorligen at tilholde staader fogderne, at de alle betlere, hvor de effterhaanden paa forskrefne steder kunde antreffes, til hvad jurisdiction de sig oc kunde henskyde, strax skulle paagribe oc dennem til Etienne de la Fosse udj Børnehuuset overlevere, icke dismindre maa vj dog fornemme, at du icke samme vores allernaadigst ordre med ald dend flid oc iver, som din politiemesters charge erfordrer, hidindtil skal have efterlevet, j det endnu adskillige betlere dagligen skal løbe omkring paa gaderne, saavelsom oc opholde sig for kirkedørene paa de dage, naar prædicken j kirkerne skeer, ja oc sidde paa en oc anden sted baade her j staden oc uden for oc med betlen overhenge got folch, da er nu hermed vores alvorlige villie oc befaling, at du hereffter flitteligere oc nøyagtigere opsyn dermed haver, at staader fogderne nu strax oc fremdeelis paa det alvorligste tilholder, at de uden ald forsømmelse under tilbørlig straf alle betlere, gamle oc unge, friske oc lem lestede, som sig paa gaderne her j staden oc paa Christianshafn lader finde, saa oc de, der sig for stadens porte, ved toldboden oc for kirkedørene opholder, dagligen

VII s.458

skal opsøge oc til bemelte Etienne de la Fosse udj Børnehuuset levere. Dermed etc. Hafniæ dend 14 septembris anno 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 525-26.

VII s.459

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 12:58:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top