eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.686

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 456-457
Nummer: 686


<-Forrige . Indhold . Næste->

686.

13 Avg. 1695.

Om Opførelse af en Bygning eller Brandmur til Nygade.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom wi maa fornemme, at os elskelig fru Magdalena afg. justitz raad Peder Lassens, jndvaanerske her i vores etc. Kiøbenhafn, ej endnu effter dine giorde paamindelser skal have effterkommet vores allernaadigste befaling med at lade opsette een skickelig bygning eller brandtmur paa hendis plads bag for hendis iboende gaard ud til dend der ny anlagde gade, da som gaden meget vanheldis ved det, at fornefnte hendis platz ligger u-bebygt, er vores etc., at du hende strax al-

VII s.456

vorligen foreholder at stille dig inden fiorten dage nøyagtig forsichring at hun til førstkommende foraar een grundmuuret bygning eller i det ringeste een forsvarlig muur paa bemelte hendis plads ud til fornefnte Nyegade skal lade opsette. Oc saafremt hun imod forhaabning sig ej dertil skulle ville lade beqvemme, haver du strax i førstkommendis foraar udj stads bygmesterens overværelse de dertil behøvende materialier at indkiøbe, oc effter at du først med handverks folckene om deris arbeids løn haver accorderet, een lovlig muur paa forskrefne plads bag hendis gaard at lade opsette. Oc ifald hun skulle vegre sig ved at betale fornefnte materialier oc handverksfolchenis arbeid samt anden derpaa billig gaaende omkostning effter kiøbmændenis oc handverkernis qvitteringer, som med din oc bygmesterens attester skal beleggis, haver du derfor loulig udpantning udj hendis boe at giøre. Dermed etc. Hafniæ dend 13 augustj 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 503.

VII s.457

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 12:45:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top