eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.68

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 52
Nummer: 68


<-Forrige . Indhold . Næste->

68.

7 Avg. 1683.

Bevillinger for Niels Juel i Anledning af den Gaard, han lader bygge paa Kongens Nytorv.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom os elschelige h. Niels Juel etc. for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis hand tilsindz er, een real bygning af grundmuur paa hans pladz ved Kongetorfvet udj voris kongl. etc. at lade opsette, da hafver vj effter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget, at hand for grundschat at udgifve af forschrefne pladz, som hand saaledis af nye vil lade bebygge, udj nestfølgende tje aar maa være frj oc forschaanet. Dereffter j eder etc. Befalendis etc. Rensborg d. 7 augustj 1683.

Camer collegio.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Wiide maa j, at vj efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering hafver bevilget, at hvis materialier, som os elschelige h. Niels Juel etc. til sin forehafvende biugning paa hans pladz ved Kongetorfvet her udj voris kongl. etc. kand hafve fornøden at lade indføre, maa effter voris af dato d. 21 septembris anno 1671 allernaadigste udgangne forordnings indhold frj for told indpassere. Dog at hand derpaa een rigtig specification under hans haand til eder indgifver. Thj er voris etc., at j strax derom paa behørige steder fornøden anordning giør. Dermed etc. Rensborg d. 7 augustj 1683.

Sæl. Tegn. XLIV. 212-13.

VII s.52

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 6 20:21:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top