eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.678

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 452
Nummer: 678


<-Forrige . Indhold . Næste->

678.

30 April 1695.

Om Natmandens Løn.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom natmanden her j vores etc. Kiøbenhafn Gotschalch Mühlhaüsen for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis samme hans tienniste nu udj nogle aar saaleedis skal have aftaget oc bleven saa ringe, at hand derved icke skal kunde forhverve saa meget, at hand sine tienniste folch oc heste, som hand altiid j beredskab maa have, der af skal kunde underholde, oc icke des mindre skal hannem dog paa byrdis at forrette et oc andet arbeide med døde creaturer saavel her af staden som uden for til sine forordnede steder at lade bortføre foruden nogen betaling videre end de 20 rdlr., hand aarligen af byen nyder, som samme arbeids bekostning ej nær skal kunde stoppe, da som vi af eders herom allerunderdanigst indgivne erklæring allernaadigst fornemme, at hand icke uden videre tilleg skal kunde ved magt blive, have vi allernaadigst bevilget, at hand hereffter til vis aarlig løn oc besolding maa nyde heraf staden i alt 200 rdlr. Thj er vores etc., at j til dend ende lygteskatten med fornefnte 200 rdlr. forhøyer oc derhos dend anstalt giør, at samme penge hannem aarlig oc udj rette tide rigtigen vorder betalt, hvorved de skillinger, som hand hidindtil hos borgerskabet effter eders egen tilladelse haver oppebaaret, skal ophøre. Oc skal hand for saadan aarlig løn vere tiltenkt, alle stadens gader, publique pladtzer oc volden saavelsom pladtzen uden staden, saaviit til stadens jurisdiction hører, for alle slags aadtzeler at reenholde oc dem til det ordinerede sted at lade henføre, saafremt hand forskrefne 200 rdlr. aarlig løn agter at nyde oc beholde. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 30 aprilis 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 430-31.

VII s.452

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 11:56:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top