eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.672

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 449
Nummer: 672


<-Forrige . Indhold . Næste->

672.

22 Jan. 1695.

Om Salg af Brænde.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj kommer j erfaring, hvorleedis een deel af jndvaanerne her j staden skal nu paa nogle aars tjd meere end tilforn have begyndt at opkiøbe heele oc halve skibs ladinger af dend til vands hidkomne brendeveed, som de om vinteren igien skal udhøkre for saadan høi priis, at folk, som trenger til at kiøbe dend, liden værd for deris penge skal bekomme, da er voris etc., at j strax lader advare alle dennem, som brendeveed her i staden eller Christianshafn ville oplegge oc igien udselge, at de sig for eder til een viss tid inden paaske førstkommendis angiver oc udsiger, paa hvad pladtzer de saadan deris brendeveed vil oplegge, da de oc ellers ingen, som sig icke før paaske førstkommendes der til angiver, maa vere tilladt, nogen oplagt brendeveed udj nest tilstundende vinter at selge, tilholdendis ellers samme veedhandlere, at de hereffter ej maa indkiøbe nogen brendeveed til oplag førend fiorten dage effter st. Hans dag. Oc paa det een hver kunde vide, hvad hand skal give for favnen af dend brendeveed, som saaleedis til forraad opleggis, saa haver j, effter at j een hver veedhandlers brendeveed med flid haver ladet besigtige oc dends lengde oc godhed fornommen, derpaa aarligen ved Mickelsdags tider saadan een raisonnabel taxt at sette, at baade dend kiøbende oc dend selgende kunde vedblive, hvilken taxt j paa behørige steder til een hvers effterretning haver at lade anslaa. J det øvrige ville vj allernaadigst, at j aarligen een liste paa dennem, som j saa maader med brendeveed at handle sig for eder har angivet, oc hvad taxt j derpaa haver sat, lader forfatte oc udj vores danske cancellie indleverer. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ den 22 januarij 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 378-79.

VII s.449

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 11:32:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top