eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.671

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 448-449
Nummer: 671


<-Forrige . Indhold . Næste->

671.

8 Dec. 1694.

Privilegium for en italiensk Kræmmer.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Vide maa j, at omendskiønt vj dend 9 decembris udj nest afvigte aar 1693 allernaadigst haver tilladt Pietro Betheille, borger oc jndvaaner her i vores etc. Kiøbenhafn, at hand hvis vare, som hand hid til staden lod føre, udj stycke-, alne- eller lodde-tall maatte selge oc afhænde, naar hand sig et eget huus oc gaard hafde tilforhandlet oc sig udj kremmer lauget ladet indskrive, saavelsom oc sig ellers vores kræmmer lauget allernaadigst meddeelte laugsartichler oc privilegier effterretlig holte, saa have vj dog nu effter bemelte Pietro Betheilles herom allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget, at hand for eget huus eller gaard her i staden at kiøbe, med mindre hand det self i fremtiden for got befinder, allernaadigst maa vere forskaanet oc dog des u-anseet udj kræmmer lauget indtagis oc sin handel oc næring her sammesteds u-behindret fortsette, naar som heldst hand først de ved indtrædelse udj lauget

VII s.448

paagaaende sædvanlige udgifter har erlagt oc betalt, hvorimod hand for de øfrige poster, som effter bemelte kræmer laugs artichler af de udj lauget indkommende udfodris, allernaadigst maa vere befriet. Men i det øfrige haver hand sig effter bemelte laugs artichler, for saaviit som de ham vedkommer, allerunderdanigst at rette oc forholde. Jligemaade have j oc strax dend anstalt at giøre, at hannem hans vahre, som kræmmer lauget paa kræmmercompagniet her sammesteds skal have ladet indsette, igien uden ophold vorder tilstillede. Dermed etc. Hafniæ dend 8 decembris 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 364-65.

VII s.449

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 11:25:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top