eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.667

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 445-446
Nummer: 667


<-Forrige . Indhold . Næste->

667.

16 Okt. 1694.

Om Salg af en Gaard, der ikke har kunnet sælges ved Avktion.

Jørgen Skeel Christensen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig Jørgen Scheel Christensen etc. som formynder for vores forige ober ceremoniemester afgangne hr. Friderich Gerstorphs børn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis bemelte hans myndlinger iblant andet skal vere tilfalden effter deris forældre een gaard her i vores etc. Kiøbenhafn, som hand eragter gavnligst for dennem at selge oc i penge giøre, til hvilken ende hand dend oc effter lovens anledning skal have ladet taxere oc 3de gange auctionere, men ingen skal have indfunden sig derpaa at byde, befrygtende derfor, at, om hand samme gaard videre effter vores seeniste om auctioner allernaadigst udgangne forordning skulle lade vurdere, hand børnene derved intet andet end større ud-

VII s.445

gift oc bekostning skulle foraarsage, da, som nu leilighed skal gives til bemelte gaard at selge, have vj effter hans herom allerunderdanigst giorde etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand til fornefnte sine myndlingers gafn oc beste forskrefne gaard med hvad, som dertil hører effter taxeringens indhold, maa selge oc afhænde til hvem, som med hannem vil kiøbe oc mest derfor give. Herforuden have vj oc allernaadigst bevilget, at hand een deel fornefnte hans myndlingers strøegods, som skal ligge viit adspred, effter at det først trende gange til det landsting, i hvilket land det er beliggende, lovligen er tinglyst, til dend meestbydende maa selge oc afhænde. Forbydendis etc. Hafniæ dend 16 octobris anno 1694.

Sæl. Reg. XXXVIII. 302-03.

VII s.446

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 2 19:59:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top