eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.66

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 51
Nummer: 66


<-Forrige . Indhold . Næste->

66.

24 Juli 1683.

Politimesteren skal oppebære Skillingstolden i Portene.

Steen Vinchel oc Christopher Groth.

C. 5. Efftersom vj allernaadigst hafver for got anseet, at os elskelig Claus Rasch etc. hereffter schal lade oppebære dend schillings told, som udj portene her for staden til samme porters samt een deel broers oe torfvenis vedlige- oc reenholdelse erleggis, da er voris etc., at j tillige med behørige handverchs folch, som magistraten her j staden dertil hafver at beschiche, udj forskrefne magistratens eller deris fuldmegtiges nerværelse bemelte porte oc broer, sampt hvis deraf dependerer oc bemelte schillings told opbergis til, grandsker oc besigtiger, hvad tilstand de nu befindis oc, hvis reparation derpaa kunde behøfves, tilbørligen taxerer oc saadan eders forretning under eders hænder oc zigneter til de vedkommende fra eder forsvarligen beschrefven gifver. Dermed etc. Hafniæ d. 24 julij 1683.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj allernaadigst hafver for got anseet, at os elschelige Claus Rasch etc. hereffter schal lade oppeberge hvis schillings told, som j porterne her for staden til samme porters oc een deel broers og torfves vedlige- og reenholdelsse erleggis, oc vj derfore allernaadigst hafver anbefalet Hans Steen Winchel oc Christopher Groth, biugmestere, med dertil behørige handverchsfolch udj eders eller eders fuldmegtiges nerværelse at grandske oc besigtige bemelte stadz porte sampt broer oc torfve, om hvad tilstand de nu udj befindes, saa oc hvis reparation derpaa kunde behøfves, tilbørligen taxere, da er voris etc., at j hvis døgtige handverchsfolch, som til forskrefne forretning behøfves, strax forordner oc dennem tilholder sig til dend ende hos bemelte biugmester at angifve oc indstille, naar de derom tilsagt vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 24 julij 1683.

Sæl. Tegn. XLIV. 192-93.

VII s.51

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 6 20:13:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top