eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.657

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 437
Nummer: 657


<-Forrige . Indhold . Næste->

657.

30 Juni 1694.

Om Strid imellem Kjøbmændene og Prammændene.

Justits raad Ole Rømer.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis sig nogen tvistighed skal begive imellem kiøbmændene oc prammændene heri vores etc. Kiøbenhafn angaaende fragten af prammene for hvis kiøbmandsgods oc vahre, dermed fra een sted til een anden føris, oc at samme tvistighed fornemmeligen skal reise sig deraf, at prammene oc baglast baadene ej effter dend 3 art. udj de prammands lauget dend 4 novembris anno 1682 allernaadigst meddeelte privilegier skal vere bleven maalte, da er vores etc., at du strax alle de pramme oc baade, som prammændene her udj staden til at føre gods med nu haver eller hereffter bekommer, ajusterer oc dennem paa samme deris prammes oc baades dregtighed rigtige maalebreve meddeeler, saa oc ellers retter een billig taxt paa, hvad prammændene bør at nyde udj fragt for hver læstis drægtighed af hvis kiøbmands gods oc vare, efftersom de ere tunge oc lette til, som de med deris pramme oc baade saavel til oc fra skibene paa reden her for staden som fra een sted til een anden her i hafnene inden for Toldboden fører, oc os førskrefne taxt under din haand paa vores allernaadigste approbation allerunderdanigst tilstiller. Dermed etc. Hafniæ dend 30 junij 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 297.

VII s.437

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 19:52:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top