eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.644

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 431
Nummer: 644


<-Forrige . Indhold . Næste->

644.

17 Marts 1694.

Om Direktionen over Vandvæsenet.

Hr. Conrad greve af Reventlov tillige med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Vide maa j, at vj allernaadigst haver for got befunden, eder hermed til hoveddirecteurer for det ferske saavel pompe- som spring-vand i almindelighed her i vores etc. Kiøbenhafn at beskicke oc forordne tillige med os elskelig Wilhelm Worm etc., Albert Güldensparre etc., Rasmus Bartholin etc., Oluf Rømer etc., Bartholomæus Jensen etc. oc Johannes Christensen Meller etc., som vj effter vores dend 27 augustj anno 1679 giorde anordning tillige med fleere, som nu ved døden ere afgangne, iligemaade til hoveddirecteurer for bemelte vand-væsen allernaadigst haver beskicket. Thj er vores etc., at j retter eders leilighed effter, eder samme direction derover tillige med dennem at antage oc tilbørlig tilsiun have, at de af os om vand væsenet giorde anordninger behørig bliver i agt tagen, med hvis videre, som j self derudinden tid effter anden til det almindelig beste for nyttigt oc gavnligt kand eragte. Dermed etc. Hafniæ dend 17 martij anno 1694.

Hovet directeurerne, som dette bref blef expederet til, vare effterskrefne, nemlig hr. Conrad greve af Reventlov, hr. Adam Levin Knut, hr. Matthias Moth, estats raad Hans Nansen, justitz raad Vinding, borgem. Anders Jacobsen oc Peder Klouman.

Sæl. Tegn. XLIX. 229-30.

VII s.431

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 19:03:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top