eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.642

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 429-430
Nummer: 642


<-Forrige . Indhold . Næste->

642.

14 Marts 1694.

Om Udgifterne til Brandvæsenet.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Vide maa j, at saasom vj ved vores til eder dend 8 junij anno 1689 udgangne befaling aller-

VII s.429

naadigst haver anordnet, at j, paa det brandverket her udj vores etc. Kiøbenhafn kunde have een vis cassa, hvoraf det self kunde underholdes oc dets betienter lønnis, een rigtig fortegnelse paa alle huse oc gaarde her udj staden oc Christianshafn skulle forfatte oc derpaa effter it hvert huusis storlighed saadan een taxt ligne oc sette, at de samtlig til brand- oc lygteverkernis underholding samt noget til stadens gields afhielpelse oc dends udgifters vedligeholdelse kunde give aarlig 5000 rdlr., hvilke penge af rodmesterne skulle indkreves oc leveris til de deputerede, som andre byens skatter annammer, oc af dennem igien udgives effter det reglement oc anordning, som af ober directeurerne til verkets fornødenhed giøres, oc hvad deraf aarligen til overs blef, skulle til stadens kiemner leveris imod qvittering, som det effter eders ordre til stadens nytte havde at udgive oc med sit regnskab forklare, med videre, som bemelte vores til eder allernaadigst udstedde befaling i sig self indeholder, da, som vj nu allernaadigst have for got befunden, at bemelte aarlig bevilgede 5000 rdlr. udj een cassa skal indsamles oc til brand- oc lygte verkernis underholding alleene anvendis, er vores etc., at saasnart j fornefnte 5000 rdlr. paa alle huuse oc gaarde her i staden oc Christianshafn, saaleedis som forskrevet staar, aarligen have lignet oc lagt, j da strax ordinerer een af raadmændene tillige med een af de 32 mænd hersammesteds, som pengene, effter at de af de dertil beskickede mænd ere indkrævede, kand imodtage oc der af igien betale hvis udgifter, som til fornefnte brug behøvis oc af os elskelig Oluf Rømer etc. oc Claus Rask etc. paa dennem assigneris, til hvilken ende j oc bemelte Oluf Rømer oc Claus Rask een rigtig gienpart af de derover forfattede mandtaler strax hver gang, oc saa snart de ere forfattede, haver at tilstille oc ellers forskrefne raadmand oc dend af de 32 mænd dertil deputerede tilholde, rigtig regnskab paa jndtegt oc udgift derover at forferdige oc eder derfor aarlig rigtighed giøre. Dermed etc. Hafniæ dend 14 martij anno 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 226-27.

VII s.430

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 18:50:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top