eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.636

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 425-426
Nummer: 636


<-Forrige . Indhold . Næste->

636.

10 Marts 1694.

Privilegium paa at udleje Løgter.

Caspar Bauman.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis der skal vere mangel paa dygtige lanterner eller lygter at brugis ved lig begiengelse om aftenen oc j andre fornødne tilfælde her i vores etc. Kiøbenhafn, da, paa det een hver deslige lanterner saavel til at ophænge j gaardene som til at bære for oc ved liigene paa gaderne eller oc udj andre maader hereffter for een billig leje kunde bekomme, have vj efter Caspar Baumans herom allerunderdanigst giorde ansøgning oc forslag allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand paa sin egen bekostning maa lade indrette oc vedlige holde saa mange dygtige lanterner, som han eragter at vere fornøden til at betiene een hver med, som dem i forskrefne maade kunde behøve, hvilcke lanterner hand oc hans arvinger udj nest efterfølgende tie aar, fra dette brefs dato at regne, alleene til leye her i staden maa holde. Oc skal det vere alle andre i samme aar forbuden, deslige lanterner at bortleye uden bemelte Caspar Baumans eller hans arvingers tilladelse, under toe rixdalers straf for hver løgte, som louligen beviisis, at de j saa maade kunde have bortlejet, hvoraf angiveren skal nyde dend halve part oc fornefnte Caspar Bauman eller hans arvinger dend anden halve part. Oc som til fornefnte lanterners eller lygters indrettelse og vedligeholdelse temmelig stor bekostning vil medgaa, saa skal de, som dennem vil leye, betale hannem eller hans arvinger af hver løgte, nemlig af een stor rund løgte med horn udj tie skilling, af een dislige

VII s.425

med glas udj iligemaade tie skilling, af een af de smaa trekantet løgter sex skilling oc af een papiir løgte oc saa sex skilling. Hvilke lanterner de leiende, efter at de dennem haver brugt, strax fra sig u-skade skal levere. Men skulle lanternerne, imidlertiid de ere udleyede, nogen skade vere bleven tilføyet, da skal dend, som dennem lejet haver, betale for samme skade, saaviit billigt eragtis. Hvorimod forbemelte Caspar Bauman eller hans arvinger skal vere tilforbundne, altiid saa mange dygtige løgter af hver slags j forraad at have, at een hver, som dennem kunde behøve, deraf effter leiligheden tilbørligen kand blive betiente. Forbydendis etc. Hafniæ dend 10 martij anno 1694.

Sæl. Reg. XXXVIII. 194-95.

VII s.426

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 17:45:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top