eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.635

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 424-425
Nummer: 635


<-Forrige . Indhold . Næste->

635.

6 Marts 1694.

Om Strid mellem Urte- og Isenkræmmere og Sukkerbagere.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andragen, at der skal vere nogen jrring oc misforstand imellem urte- oc jsenkremmerne saavelsom suckerbagerne her j vores etc. Kiøbenhafn, j det at een deel af de ældste een hver for sig skal i begyndelsen til laugets indrettelse oc vedligeholdelse have forskudt oc betalt saasom til jndgangspenge 25 rdlr. oc een deel af de unge urte- oc jsenkremmere samt suckerbagere skal søge sig derfor at unddrage formeenende, at vores samme laug dend 10 junij anno 1693 allernaadigst givne privilegier j dend 6 articul dennem derfor skal befrj i henseende til, at de allereede skal have veret borgere her i staden oc j een deel aaringer brugt deris handel, førend bemelte voris laugs articler ere bleven publicerede, da, effterdj vj af eders herom

VII s.424

til os allerunderdanigst indkomne erklæring allernaadigst fornemmer, at saadan udgift skal vere høit fornøden oc komme samtlige udj lauget værende til fælles nytte oc tieniste, oc det derfor billigt eragtes, at dend eene dend anden derudj til hielp kommer, er vores etc., at j samtlige urte- oc jsenkremmere saavelsom sucker bagerne her sammesteds strax for eder paa raadstuen lader fordre oc da de af dennem, som sig i forskrefne udgifts betaling skal veigre, tilholder, een hver sig uden videre udflugter eller forvendinger sine 25 rdlr. til laugets fornødenhed at betale til tiid oc terminer, efftersom hans leilighed kand vere oc hand med oldermanden derom kand foreenis, saafremt hand agter sin laugs rettighed fremdeelis at nyde oc beholde. Dermed etc. Hafniæ dend 6 martij anno 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 214-15.

VII s.425

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 17:40:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top