eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.62

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 49-50
Nummer: 62


<-Forrige . Indhold . Næste->

62.

9 Juni 1683.

Om Magistratens Accise.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj af eders til os allerunderdanigste indgifne supplication allernaadigst fornemmer, at j skal bære frygt for, at dend eder, denne voris kongl. etc. oc de fattige udj de af voris elschelige kiere h. fader salig oc høyloflig jhukommelse allernaadigst gifne oc af os self allernaadigst confirmerede privilegier allernaadigst forundte accise, last- og winterlaugs hafne penge skulle formedelst voris seenist allernaadigst udgangne toldrulle vorde eder betagen, da ville vj eder hermed allernaadigst hafve forstendiget, at vj eder ey alleene ved denne post, men end oc alle andre udj forskrefne eder allernaadigst gifne privilegier allernaadigst maintenere, beskytte oc haandhæfve ville, saa oc eder ey udj ringeste maader nogen skaar eller indpas derudj schal tilføyes, mens j forschrefne accise, last- oc hafnepenge fremdeelis hereffter som tilforn at nyde oc paa behørige steder u-foranderlig lade oppebære af alle oc een hver uden underskeed, som uden for Refshals-tønde losser oc lader, efftersom voris allernaadigste villie oc intention icke er eller hafver været, at det, som j toldrullen indført findis om accisen, skulle om denne voris kongl. residentz stad oc dens magistrat være forstanden.

VII s.49

Til hvilchen ende vj oc voris tilforordnede udj camer-collegio allernaadigst hafver beordret, voris toldforvalter at anbefale, ey nogen for udgaaende at klargiøre, førend bevjsis, at de til staden rigtighed giort hafver. Hvoraf vj oc eder herhos en rigtig gienpart til vjdere allerunderdanigste effterretning tilskicher. Befalendis etc. Hafniæ d. 9 junij 1683.

Sæl. Tegn. XLIV. 141-42.

VII s.50

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 6 19:10:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top