eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.615

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 414-415
Nummer: 615


<-Forrige . Indhold . Næste->

615.

25 April 1693.

Privilegium paa at frembringe fersk Vand af Havvand og koge Salt deraf.

Johan Petersen Botzen, organist ved st. Peders kirke j Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Johan Petersen Botzen, organist til st. Peders kirke her j vores etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand agter at paatage sig at indrette een nylig opfunden invention, at giøre fersk oc sødt vand udj stor mengde af salt haf-vand, saavelsom oc af salt haf vand

VII s.414

at giøre lage, hvor af hvidt salt kand kaagis, oc derfore hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at vj hannem til samme invention her i vore riger at i verch stille oc uden andris indpas fortsette, vores allernaadigste octroy ville meddeele, da j allernaadigst henseende til dend u-mage oc bekostning, som hand endnu videre derpaa maa anvende, have vj effter saadan bemelte Johan Petersen Bodtzens herom allerunderdanigst giorde forslag oc ansøgning allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand oc hans arvinger maa alleene udj tyve nest effter hin anden følgende aar, fra dette vores brefs dato at regne, her i vore kongeriger forskrefne invention oc videnskab med sødt eller fersk vand j mengde af salt haf vand at giøre, saavelsom oc af salt hafvand at giøre god, sterk lage, beqvem til at giøre got, hvidt salt af, indrette, selge oc afhende til hvem, med dennem kiøbe ville, dog med de vilkor, at bemelte invention inden it aars tids forløb eller snarere, om mueligt er, bliver her bragt til fuldkommen perfection, ligesom dend nu j Holland skal practiceris. Befindes ellers nogen dereffter at giøre bemelte Johan Petersen Botzen eller hans arvinger indpas imod denne hannem allernaadigst gifne octroy, da skal dend samme, foruden hvis hand i saa maade kand betrædis med, have forbrudt 500 rdlr., halfparten til angiveren oc dend anden halve part til forskrefne Johan Petersen Botzen oc hans arvinger. Oc have vi herhos allernaadigst bevilget, at naar forberørte jnvention forsvarlig er bleven indrettet, hand udj forskrefne tyve aar maa oc skal vere frj oc forskaanet for alle borgerlige oc byes tynge oc paaleg, i hvilken kiøbsted hand her i riget agter at boe. Hvoreffter alle etc., ej giørendis hannem etc., under vor hyldest oc naade samt forberørte straf. Givet etc. Hafniæ dend 25 aprilis anno 1693.

Sæl. Reg. XXXVIII. 47-48.

VII s.415

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 30 19:35:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top