eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.614

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 414
Nummer: 614


<-Forrige . Indhold . Næste->

614.

15 April 1693.

Om Afstikning af Voldgaden mellem Nørre- og Vesterport.

H. ober secreterer Matthias Moth med fleere.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj allernaadigst for got oc nødvendigt haver befunden, at gaden udj dend district herudj voris etc. Kiøbenhafn langs volden fra Nørre- indtil Vestergaden efter dend af os dend 11 ianuarij anno 1687 allernaadigst approberede afritzning med forderligste skal anleggis oc indrettis, saa er voris etc., at j eder strax paa aastedet begiver oc om de uden for dend afstukne linie beliggende pladzer oc biugninger en billig accord med de vedkommende søger at træffe. Men paa de stæder, hvor proprietarierne sig ei dertil skulle ville beqvemme, haver j ved stadsbygmesteren oc fiire borgere dend heele biugning oc pladz, som noget skal mistis af, at lade taxere oc derefter self efter billighed at æstimere det, som skal fragaa, icke efter sin størelse, men efter dend skade oc forbedrelse, som pladzerne af dend nye gades indrettelse kand agtes at blive tilføyet, oc os om alt forskrefne eders allerunderdanigste relation oc betenkende til voris videre allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ dend 15 aprilis 1693.

Fortegnelse paa dem, som denne befaling udgick til: h. ober secreterer Moth, h. estats raad Hans Nansen, h. iustits raad Rømer oc raadmand Hans Stampe.

Sæl. Tegn. XLIX. 70.

VII s.414

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 30 19:30:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top