eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.608

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 410-411
Nummer: 608


<-Forrige . Indhold . Næste->

608.

14 Marts 1693.

Om Paabydelse af en Havneskat.

Caspar Schøller, Hans Nanszen, Povel Vinding oc Hans Stampe.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa j, at vj til det saavel begyndte verkis viidere fortsettelse med canalens forfærdigelse oc reenselse herudi voris etc. Kiøbenhafn saavelsom oc til Høybroes nødvendige reparation allernaadigst haver for got befunden, denne eeniste gang oc ei viidere allernaadigst at paabyde en haufne skat, nemlig half-tredie rixdaler pro centum efter grundtaxtens bereigning af alle huuse oc eyendomme herudj staden. Thi er voris etc., at j eder strax dend nye grund taxt herover staden saavelsom Christianshafn paa en vis tid oc sted foretager og deraf først uddrager voris

VII s.410

egne (Skipperboderne undtagen) oc hendis Majt. voris elskel. kiere gemahl dronningens gaardes oc husis taxter, som oc de gaardes, huusis oc andre publique steders, som enten efter voris sær allernaadigste tilladelse oc privilegier eller oc formedelst ny bygninger efter voris allernaadigste udgangne forordninger bør fri at vere, oc naar det er skeet, da proportionaliter ligner og legger forskrefne haufne skat, nemlig 2 1/2 pro centum, til betaling paa de øfrige gaardes oc huusis qvantum efter bemelte ny grundtaxt. Hvorefter j dend anstalt haver at giøre, at pengene ved rodmesterne herudj staden, som vi allernaadigst haver anbefalet os elschel. præsident, borgemestere oc raad dertil at beordre oc sig hos eder til dend ende angive til trende terminer, nemlig dend første til ultimum martii, dend anden til dend 11 iunij oc dend tredie til dend 11 septembris nu førstkommende, rigtig vorder indfordret oc til eder leveret. Hvilcke j da siden til os elschel. Oluf Rømer etc., Claus Rasch etc., Morten Nielszen etc. oc Barthold Stuve, jndvaaner sammestedz, som vj directionen over forskrefne canals reparation oc forfærdigelse allernaadigst anfortroed haver, efterhaanden som de indkommer, imod behørige qviteringer skal erlegge oc betale. Dermed etc. Hafniæ d. 14 martij 1693.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vi allernaadigst haver anbefalet os elschel. Gaspar Schøller etc. samt dig os elschel. Hans Nansen etc. saavelsom oc os elskel. Povel Vinding oc dig os elskel. Hans Stampe etc. een haufne-skat paa alle huuse oc eiendomme her i Kiøbenhafn oc Christianshafn til canalens renselse oc forfærdigelse saavelsom oc Høybroes reparation efter dend ny grundtaxt at ligne oc legge oc pengene ved rodmesterne her sammestedz at lade indfordre, saa er voris etc., at j strax bemelte rodmestere til forskrefne haufne skat at indkræve beordrer og dennem tilholder, sig hos fornefnte voris committerede til dend ende at angive. Dermed etc. Hafniæ d. 14 martij 1693.

Sæl. Tegn. XLIX. 39-41.

VII s.411

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 20:20:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top