eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.605

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 409
Nummer: 605


<-Forrige . Indhold . Næste->

605.

11 Feb. 1693.

Om Udskrivning af en Havne- og Vej-Skat.

H. Ulrich Friderich Gyldenlew med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst oc bevaagenhed tilforn. Vj tilskikke eder herhos rigtig copie af een memorial, som j, Oluf Rømer, Claus Rasch, Morten Nielszen oc Barthold Stuve til os allerunderdanigst haver indgivet angaaende, at der til haufnens oc Høybroes reparation herudj voris etc. Kiøbenhafn en haune-skat over heele staden, nemlig 2 1/2 pro centum af alle grundenis taxt hersammesteds oc til veyenis reparation omkring staden 1/2 pro centum oc udj alt 3 pro centum, allernaadigst maatte vorde paabudet, med videre, des beskaffenhed j self deraf udførligere kand see oc fornemme. Oc er voris etc., at j med hver andre tilsammentræder oc, effter at j forskrefne memorial med flid overveyet haver, os derom eders allerunderdanigste etc. Dermed etc. Hafniæ d. 11 februarij 1693.

Fortegnelse paa dem, som dette bref blef expederet til, nemlig h. stadtholder Gyldenlew, h. gref Reventlow, h. geheime raad von Plessen, h. obersecreterer Moth, h. ober secreterer von Jessen, h. cancellie raad Rømer, h. cancellie raad Rasch, raadmand Morten Nielszen oc Berthel Stue.

Sæl. Tegn. XLIH. 26.

VII s.409

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 19:32:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top