eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.604

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 408-409
Nummer: 604


<-Forrige . Indhold . Næste->

604.

11 Feb. 1693.

Om Bryggefrihedens Forflyttelse til en anden Ejendom.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom Arent Mogenszen, borger oc brygger herudj voris etc. Kiøbenhafn, hos os allerunderdanigst haver ladet andrage, at vi allernaadigst ville tillade, at hand en hannem tilhørende leievaaning, beliggende ved hans iboende brygger-

VII s.408

gaard her i staden, maatte selge oc afhænde, da, om endskiøndt brygger rettigheden forhen til samme leievaaning haver ligget oc der udj de bryggerlauget her sammesteds af os dend 26 martij anno 1687 allernaadigst forundte privilegiers 2 articul meldis saaledis: Ved Nørre port nr. 44 Mogens Jacobszens gaard, naar dend dertil er bleven indrettet oc leievaaningerne ei fra hovetgaarden adskillis, icke desmindre, efterdj brygger rettigheden skal siden ved ergangen skiøde hertil Kiøbenhafns byting dend 30 iulij anno 1688 vere soldt derfra oc fuldt med bemelte Arnt Mogenszens iboende gaard, samme gaard oc med saa fuldkommen gaardsrum oc pladtz baade for oc bag oc siden med et vel indrettet brygger huus oc anden tilbehøring saaledis skal vere bleven forsynet, at dend i alle maader for en god oc velskikket bryggergaard foruden bemelte leie vaaning skal kunde anseeis, have vj allernaadigst bevilget, at hand samme leievaaning fra bemelte sin iboende bryggergaard maa adskillie oc selge til hvem, som hannem dend afkiøbe vil. Dereffter j eder etc. oc hannem sligt til allerunderdanigst effterretning strax at forstendige. Befalendes etc. Hafniæ d. 11 februarij 1693.

Sæl. Tegn. XLIX. 23-24.

VII s.409

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 19:25:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top