eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.600

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 406-407
Nummer: 600


<-Forrige . Indhold . Næste->

600.

7 Jan. 1693.

Om Lettelse i Accisen.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vi siden voris regierings tiltrædelse stedze haver baaren en særdeelis kongl. omsorg oc omhyggelighed for, at commercien oc negotien udi vore riger oc lande udj god flor oc velstand maatte settis oc erholdis, oc vi nu allernaadigst komme i erfaring, at dend accise, som betalis af de vahre, paa hvilche oplag her i voris etc. Kiøbenhafn efter voris seeniste udgangne told-ordonnance allernaadigst er forundt oc ei her consumeris, men igien til fremmede steder udføris, commercien meget skal betynge, da, ihvorvel vi ingenlunde ere tilsinds, eder, byen, haufnen oc de fattige noget at betage af hvis, som eder oc dennem saavel efter voris egne som voris elschel. kiere. hr. forfæders sal. oc etc. forige konger udj Danmarck oc Norge udgifne breve oc resolutioner accisen angaaende allernaadigst kand vere tillagt, forundt oc bebrevet, oc vi dog derimod gierne saae, at commercien blef lættet oc saa meget des

VII s.406

friere ved det, at dend hiidindtil oppebaarne accise ei blef erlagt af de vahre, som her opleggis oc igien til fremmede stæder udføris, saa er voris etc., at j paa beste maader overveyer oc betenker, hvorledis j allerunderdanigst skulle eragte, at j oc vedkommende dog des u-anseet accisen som hiidindtil u-beskaaret kunde nyde, oc om bemelte accise, som af forskrefne her oplagde vahre skulle betalis, icke kunde forhøyes og legges paa de vahre, som meest af de formuende brugis oc consumeris oc dend gemeene mand ei saa meget behøver, hvilche vahres accise j da paa voris videre allernaadigste approbation self haver at sette oc determinere eller oc, hvad anden maade j derudinden self best kunde udfinde oc giøre allerunderdanigst forslag om, oc os da om des beskaffenhed eders allerunderdanigste udførlig betenkende til nærmere voris allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 7 ianuarij 1693.

Sæl. Tegn. XLIX. 1-2.

VII s.407

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 18:33:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top