eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.597

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 404-405
Nummer: 597


<-Forrige . Indhold . Næste->

597.

26 Nov. 1692.

Om Ophjælpning af Handelen.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom j udj eders effter vores allernaadigste befaling af dato dend 7 may sidst forleden til os allerunderdanigste indgifne relation oc betenkende angaaende, hvorleedis huuse oc eyendomme her udj vores etc. Kiøbenhafn igien udj priis

VII s.404

kunde bringes, iblant andet melder, at tilladelse af en u-tvungen oc frj handel for alle imod een lidelig tolds erleggelse meget dertil skulle hielpe, saa er vores etc., at j os til videre allernaadigste resolution med forderligste tilkiende giver, hvorudj tolden oc consumptionen for høy skulle vere. Jligemaade haver j oc at specificere de soldater, som j udj forskrefne eders allerunderdanigste relation beretter at have deris qvarterer andensteds oc sig dog continuerlig her udj staden at opholde oc borgerlig næring bruge. Hvad sig ellers dend indpas anbelanger, som j allerunderdanigst andrager, at bagerne her sammesteds ved soldater oc andre skal tilføyes, da ville vj hermed allernaadigst have forbuden, at ingen maa selge brød her udj staden uden bagerne alleene, som ere i lauget, oc de, som i sær vores allernaadigste bevillinger paa brød at bage oc selge haver bekommet, samt de, som brød hos saadanne bagere tager, til hvilcken ende vj oc allernaadigst haver anbefalet vores cancellie raad oc politiemester os elskelig Claus Rask etc., derover alvorligen at holde. Oc saasom vj ellers ere komne udj erfaring, at de huuse, som her uden for portene ere bygte, borgerskabet her j staden stor indpas skal tilføye oc dennem deris næring betage, da de dog icke med de paaleg som huusene her j staden skal vere besvergede, saa haver j os oc iligemaade eders allerunderdanigste betenkende til vores videre allernaadigste resolution at tilstille, enten j allerunderdanigst skulle holde for tienligt, at bemelte huuse her uden for portene bleve afskaffede eller oc saaleedis anseete, at de byrden med huusene her j staden kunde bære oc dennem derudj til hielp komme. Dermed etc. Hafniæ dend 26 novembris anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 510-11.

VII s.405

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 18:20:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top