eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.593

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 402-403
Nummer: 593


<-Forrige . Indhold . Næste->

593.

5 Nov. 1692.

Om Undersøgelse af de Fattiges Midler.

Christianshafns Børnehuuses directeurer.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom yj dend 10 octobris nestforleden aar 1691 allernaadigst haver anbefalet os elskelig Niels Bentzen etc., Povel Vinding etc. oc Severin Rasmussen etc. tillige med vores forige estats raad afgangne Holger Parsberg til Eskier, at de for sig skulle lade fordre oc indkalde directeurerne for de fattige her udj vores etc. Kiøbenhafn samt alle andre vedkommende, som bemelte fattiges middel til opsiun betroede ere, oc hos dennem sig erkyndige, hvad stand samme midler ere udj, oc efter at de des beskaffenhed fuldkommeligen hafde erfahret, os derom deris allerunderdanigste relation til vores videre allernaadigste resolution med forderligste tilstille efter samme vores allernaadigste befalings videre indhold, da paa det forskrefne commission til vores fornøjelse desto bedre kand fuldbyrdes, er voris etc., at j strax til dennem i commissionen træder oc dennem ald dend oplysning oc underretning angaaende Børnehuusets midler paa Christianshafn, som de af eder kunde behøve eller begiere, oc i særdeelis saaledis indrettet, som vores af dato dend 30 aprilis sidst forleden til eder derom allernaadigst ergangne befaling det tilholder, tilbørligen forskaffer. Dermed etc. Hafniæ dend 5 novembris anno 1692.

Estats raad Niels Bentzen, Povel Vinding oc assessor Søren Rasmusen.

C. 5. Vor naade tilforn. Vide maa j, at vj allernaadigst haver anbefalet os elskelig directeurer over Børnehuuset paa Christianshafn, at de til eder udj dend eder dend 10 octobris nestforleden aar 1691 allernaadigst anbefalede commission angaaende at eftersee, i hvad tilstand de fattiges midler her udj vores etc. Kiøbenhafn findes, skulle træde oc eder ald dend oplysning oc underretning forskrefne Børnehuusets midler angaaende, som j af dennem kunde behøve eller begiere, oc i særdeelished saaleedis indrettet, som vores af dato dend 30 aprilis sidstforleden til dennem derom allernaadigst ergangne befaling det tilholder, tilbørligen forskaffe. Vi tilskicke eder ellers herhos rigtig copie af vores elskelig kiere hr. faders salig oc etc. dend 24 septembris anno 1662 udgifne oc af os dend 15 decembris anno 1670 allernaadigst confirmerede fundatz anlangende fattige præsteenkers underholding her j Sællands stifft, des beskaffenhed j self deraf udførligere kand see oc fornemme, oc er vores etc., at j iligemaade for eder lader indkalde dennem, som directionen over forskrefne

VII s.402

til fattige præsteenkers underholding legerede capitaler efter fundatzen er betroet, oc eder hos dennem med flid erkyndiger, hvor deslige capitaler ere bestaaende, hvad forsichring for dennem haves, hvor mange de nu befindes at vere, oc om alting derved effter fundatzen hid indtil er bleven forholdet, oc efter at j des beskaffenhed nøyagtig fornummet haver, os derom eders allerunderdanigste relation til videre vores allernaadigste resolution med forderligste tilstiller tillige med eders allerunderdanigste betenckende, hvorleedis mislighederne, saafremt nogle derved skulle findes, paa bedste maader kunde remederis oc alting derved i god stand effter fundatzen settes. Dermed etc. Hafniæ dend 5 novembris anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 560-61.

VII s.403

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 17:52:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top