eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.580

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 394
Nummer: 580


<-Forrige . Indhold . Næste->

580.

16 Juli 1692.

Om Godtgjørelse til Bønderne for Opstemningen af Vandvæsenets Søer.

Hr. Adam Levin Knudt.

C. 5. Vor gunst tilforn. Vj tilskicke dig herhos rigtig copie af os elskelig Oluf Rømmers etc , Povel Vindings etc., Anders Jacobsens etc. oc Hans Stampis etc. til os af dato dend 18 may sidstforleden allerunderdanigst indgifne relation oc betenkende angaaende de til spring- oc pompevandet her udj vores etc. Kiøbenhafn henhørende færske søers demninger oc sluser, item hvorviit de allerunderdanigst formeener, at vandet paa et hvert sted burde stemmes, paa det staden altiid med fornøden forraad af vand kunde vorde forsiunet, med videre, hvis beskaffenhed du self deraf udførligere kand see oc fornemme. Oc saasom derudj iblant andet meldes om dend skade, som de paa fornefnte færske søer paagrentzende bønder oc andre vedkommende paa deris eng oc agre ved vandets opstemning skulle ville tilføyes, saa er vores etc., at du strax een repartition lader giøre, hvor meget du allerunderdanigst skulle formeene, at bemelte angrendtzende bønder oc andre vedkommende een hver j sær for saadan deris skade effter landmaalingen med billighed burde at erstattes, oc os saadan repartition til vores videre allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ dend 16 julij anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 513.

VII s.394

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 28 11:22:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top