eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.564

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 385-386
Nummer: 564


<-Forrige . Indhold . Næste->

564.

21 Maj 1692.

Om Kanalernes Renselse.

Oluf Rømer med fleere.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom for os tid effter anden allerunderdanigst er bleven foredragen dend slette tilstand, som een deel canaler oc bolverker her udj vores etc. Kiøbenhafn skal befindes udj, oc vj nu derfor allernaadigst, for got har befunden, at der med bemelte canalers renselse oc bolverkers reparation udj dette indeværende aar een begyndelse skal giøres, saa er vores etc., at j strax retter eders leilighed effter, eder directionen derover at antage oc alting derved saaleedis med hin anden at overlegge oc i verk stille, som i det til verkets fortsettelse self best oc nyttigst kand eragte. Oc saasom vj til de derved forefaldende udgiffters afbetaling allernaadigst haver anbefalet os elskelig præsident, borgemestere oc raad her udj staden strax oc imod tilbørlig qvitering til dig Morten Nielsen oc dig Barthold Stue at fra sig levere de canalerne her sammesteds tilhørende oc hos dennem befindende midler, saavel de, som til dato kand vere i behold, som de, der til hereffter kand indkomme, saa haver j begge i saa maade forskrefne midler at annamme oc imodtage oc siden dereffter rigtig cassa over bemelte verkes indtegter oc udgiffter holde, dog intet uden din Oluf Rømer oc din Claus Raskes videnskab eller attest deraf udgive, saasom vj allernaadigst ville, at j, fornefnte Morten

VII s.385

Nielsen oc Barthold Stue, skal tilforpligtet vere, aarligen til dem, som vj dertil allernaadigst anordne ville, derfor rigtig reede oc regnskab at giøre. Dermed etc. Hafniæ dend 21 may anno 1692.

Directeurerne over canalerne i Kiøbenhafn: Oluf Rømer, Claus Rask, raadm. Morten Nielsen oc Barthold Stue.

Sæl. Tegn. XLVIII. 465-66.

VII s.386

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 28 08:09:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top